יצירת קשר
מלא/י את פרטיך ונחזור
אליך בהקדם


 מתחיל/ה עבודה חדשה נמצא/ת במעבר בין עבודות שמירה על זכויות ביטוחיות מעוניינ/ת בהצעה לקופת גמל להשקעה אחר

אנחנו מתחייבים ליצור עימך קשר במסגרת שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך. ככל שלא נוצר עמך קשר במשך שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך, אנא צור עימנו קשר בדחיפות בטלפון 2000*

מבטחים קריירה מבטחים קריירה

הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה מבטחים החדשה

תפריט תפריט
מה כולם חייבים לדעת על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה מבטחים החדשה

מלבד חיסכון לפנסיה מעניקה לך קרן הפנסיה מבטחים החדשה גם כיסוי ביטוחי למקרה של אבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות. הכיסויים הביטוחים הם חלק בלתי נפרד מהחיסכון לפנסיה ואתם מבוטחים בהם כל עוד אתם מפקידים לקרן הפנסיה.

הפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה, לדוגמא בשל הפסקת עבודה, גורמת להפסקת הכיסוי הביטוחי.

פנסיית נכות

מה מקבלים במקרה של נכות מקרן הפנסיה?
במידה ותוכר כנכה על ידי ועדה רפואית של הקרן תקבל קצבה חודשית של עד 75% מהשכר המבוטח שלך לקרן. בנוסף קרן הפנסיה תפקיד עבורך כספים לצורך הגדלת החיסכון לפנסיה (שחרור מפרמיות) כפי שנהגתם אתה ומעסיקך להפקיד.

מי זכאי לפנסיית נכות מקרן פנסיה?

מי שזכאי לפנסיית נכות מקרן הפנסיה הוא מי שעונה על הגדרת "נכה" בתקנון הקרן. ההגדרה קובעת כי נכה הוא מי שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע בשל מצב בריאותו, וכתוצאה מכך הוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו, או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו. מי שעונה על התנאים האלה במשך תקופה של למעלה מ- 90 ימים רצופים יהיה זכאי לפנסיית נכות מהקרן.

האם גם שמירת הריון נחשבת כנכות?
כן. במידה והיא עומדת בכללים שקבע תקנון הקרן. למידע נוסף על הזכויות הפנסיוניות בשמירת הריון לחצי על הקישור המצורף: שמירת הריון

האם הקרן מעניקה גם ביטוח סיעודי?
במקרה של נכות סיעודית תגדל קצבת הנכות אותה מקבלים מקרן הפנסיה ב-40%.

מי קובע האם המבוטח עונה על נחשב לנכה?
בקשתו של מבוטח לקבל פנסיית נכות מהקרן נבדקת על ידי ועדה רפואית, שתפקידה לקבוע שלושה דברים: האם המבוטח עונה על הגדרת "נכה" בהתאם לתקנון הקרן, מהי דרגת הנכות, ומה צפוי להיות משך הנכות, ובהתאם אורך התקופה בה יהיה זכאי לקבל פנסיית נכות מהקרן.

האם ניתן לצרף רופא מטעמי לוועדה הרפואית?
כן. ניתן להביא רופא מטעמך לוועדה הרפואית וקרן הפנסיה תשלם לו כשם שהייתה משלמת לרופא מטעמה.

האם כל המבוטחים בקרן פנסיה זכאים לתשלום מקרן הפנסיה במקרה נכות?
מי שהוא מבוטח פעיל בקרן הפנסיה במועד בו איבד את כושר עבודתו יהיה זכאי לפנסיית נכות מהקרן. מבוטחים שיש לזכותם יתרת חיסכון בקרן, אך אינם מפקידים כספים בשוטף או אינם רוכשים כיסוי ביטוחי, אינם זכאים לפנסיית נכות.

פנסיית שארים

כיצד נקבע מי יהיה זכאי לתשלום מקרן הפנסיה במקרה פטירת מבוטח בקרן?
במקרה של פטירת מבוטח, קרן הפנסיה תשלם פנסיה לשאיריו על פי הגדרתם בתקנון. השאירים הם בת זוג, ילדים עד גיל 21, ובמקרים מסוימים גם להוריו.

למשך איזו תקופה זכאים השאירים לפנסיה?
אלמנה של מבוטח זכאית לפנסיה חודשית לכל ימי חייה, ילדיו זכאים לפנסיה חודשית עד הגיעם לגיל 21.

צברתי סכום כסף גדול בקרן הפנסיה, מה יקרה לו במידה ואני אמות לפני הפנסיה?
השארים יקבלו קצבה חודשית, בהתאם לתקנון הקרן. במידה והסכום שבחיסכון גדול מסכום הקיצבאות שנקבע לשארים. יוגדלו הקצבות המשולמות.

פנסיית השארים שנקבעה לנו קטנה מאוד, האם ניתן במקרה זה למשוך את הכסף בסכום חד פעמי?
במידה וסכום הפנסיות המשולם לכל השארים קטן מפנסית המינימום, ניתן בהסכמת כל השארים לקבל את הנמוך מבין השניים:
מחצית הערך המהוון של פנסיית השארים לפי הגדרת התקנון או פעמיים השכר הממוצע במשק.

האם גם ידועה בציבור זכאית לפנסיית שאירים?
כן. בהתאם לתקנוני קרנות הפנסיה, אין הבדל בין ידועה בציבור לבין מי שנשואה למבוטח לצורך קבלת פנסיית שאירים.

האם גם זוגות חד מינים זכאים לפנסיית שארים?
כן. במידה והוכרו כידועים בציבור של העמית.

ואם המבוטח מעונין להוריש את הכספים לאנשים אחרים/נוספים מלבד השאירים?
בהתאם לתקנוני קרנות הפנסיה, הזכאים לכספים במקרה פטירת מבוטח הם שאיריו בלבד, ואין אפשרות להוריש כספים לאנשים נוספים.

כיצד מחושבת הפנסיה לה יהיו זכאים השאירים במקרה מוות?
חישוב הפנסיה נעשה בצורה שונה עבור מבוטח פעיל ומבוטח שאינו פעיל. עבור מבוטח פעיל (מי שמפקיד כספים באופן שוטף לקרן או שיש לו כיסוי ביטוחי), פנסיית השאירים נגזרת משני פרמטרים: השכר ממנו הפקיד המבוטח לקרן והיקף הכיסוי הביטוחי לשאירים במסלול הביטוח בו בחר.

כיצד מחושבת הפנסיה לה יהיו זכאים שאירים של מבוטח לא פעיל?
הפנסיה לשאירי מבוטח לא פעיל מחושבת על ידי חלוקת סך החיסכון הצבור על שם המבוטח בקרן במקדם המרה המתאים למינה, גילה ושנת לידתה שת בת הזוג ולגילאי הילדים.

מבוטח פעיל נפטר זמן קצר לאחר שהצטרף לקרן הפנסיה, האם בת זוגו תהיה זכאית עקב כך לפנסיית שאירים נמוכה?
מי שמצטרף לקרן פנסיה זכאי לכיסוי ביטוחי מלא החל מהיום הראשון, ללא קשר לסכום החיסכון הצבור על שמו בקרן (מלבד בשל מחלה קודמת). סכום הפנסיה שישולם לשאירים יחושב לפי משכורתו של המבוטח והיקף הכיסוי הביטוחי שלו בקרן, ללא קשר למשך תקופת הביטוח.

מה לגבי מבוטח שנפטר ואין לו שאירים על פי הגדרתם בתקנון הקרן?
במקרה זה כספי החיסכון ישולמו בסכום חד פעמי למי שמינה כמוטבים בקרן, ואם לא מינה מוטבים הם ישולמו ליורשים על פי דין.

האם אלמנה המקבלת פנסיית שאירים ממשיכה להיות זכאית לתשלומי הפנסיה גם לאחר נישואים מחדש?
כן. הזכאות של אלמנה לתשלומי פנסיית שאירים ניתנת לה לכל חייה, בין אם נישאה לאחר ובין אם לאו.

 

לשמירה על הזכויות בסיום עבודה כנסו לקישור המצורף –לכניסה

");

© כל הזכויות שמורות מנורה מבטחים 2014

עיצוב ובנייה: ליקוויד