יצירת קשר
מלא/י את פרטיך ונחזור
אליך בהקדם


 מתחיל/ה עבודה חדשה נמצא/ת במעבר בין עבודות שמירה על זכויות ביטוחיות מעוניינ/ת בהצעה לקופת גמל להשקעה אחר

אנחנו מתחייבים ליצור עימך קשר במסגרת שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך. ככל שלא נוצר עמך קשר במשך שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך, אנא צור עימנו קשר בדחיפות בטלפון 2000*

מבטחים קריירה מבטחים קריירה

זכותך לבחור את קרן הפנסיה שלך

תפריט תפריט
סעיף 20 לחוק קופות הגמל קובע כי זכותו של העובד לבחור בקרן הפנסיה. מעסיק שמתנה זכות זו, עובר על החוק.

הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר,  פרסמה לאחרונה הבהרה חשובה הנוגעת לסעיף 20 לחוק קופות הגמל.

סעיף 20(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – חוק קופות גמל), קובע כי עובד שזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל, לפי כל דין או הסכם, או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל כאמור, רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו, בכפוף להגבלות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולהגבלות על הפקדת כספים לפי סעיף 22 לחוק קופות גמל, ומעבידו של עובד כאמור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל בעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם.

או במילים אחרות, זכותו של העובד לבחור הן את המוצר הפנסיוני אליו הוא רוצה להצטרף והן את הגוף המנהל את אותו המוצר. מעסיק או שלוחו שמפר זכות זו עובר למעשה על החוק. תכלית הסעיף האמור היא לאפשר לעובד לבחור את מוצר החיסכון הפנסיוני שבו הוא מעוניין להפקיד את תשלומיו ואת תשלומי המעסיק, מבלי שמעבידו יוכל להגביל אותו בעניין זה, והכל על מנת שהעובד יוכל להתאים את מוצר החיסכון הפנסיוני לצרכיו ולמקסם את תועלתו.

הודעת הממונה הגיעה בעקבות מקרים, בהם מעסיק או מנהל ההסדר שפועל במקום העבודה ומספק שירותי סליקת כספים למעסיק, מונע מעובד להצטרף לקרן פנסיה מסוימת או לממש תנאי הצטרפות לקרן פנסיה מסוימת שהוסכמו בין הקרן פנסיה לבין אותו עובד, הכוללים הטבה בדמי ניהול, או במקרים אחרים בהם מנהל ההסדר מערים קשיים על העובד בהצטרפות לקרן.

ההבהרה אותה מפרסמת הממונה אינה משתמעת לשתי פנים, הממונה קובעת כי מניעת אפשרות של עובד לממש הצטרפות לקופת גמל מסוימת, לרבות מניעת הצטרפות בהתאם לתנאים שהוסכמו בין העובד לבין הקופה, אינה עומדת בהוראות סעיף 20 לחוק קופות גמל.

מדוע מגיעה ההודעה היום?

הקשיים בהם נתקלים עובדים המבקשים לפעול מול קרן פנסיה או קרנות פנסיה אחרות מאלה שמציע מנהל ההסדר איננה חדשה. אך לאור כוונת האוצר לאפשר בחירת סוכן על ידי הלקוח, הצעה שעברה בקריאה ראשונה בכנסת בשבוע שעבר, מבינה המפקחת כי ללא שחרור האיום המרומז לא תצא הרפורמה המתוכננת לפועל. העובדים ימשיכו לבחור בקופות או בסוכנים והמעסיקים ימשיכו להתנות את העברת הכספים בעבודה מול מנהל ההסדר במקום העבודה.

(פורסם במקור באתר פנסיוני, להבין את הפנסיה)

 

 © כל הזכויות שמורות מנורה מבטחים 2014

עיצוב ובנייה: ליקוויד