יצירת קשר
מלא/י את פרטיך ונחזור
אליך בהקדם


 מתחיל/ה עבודה חדשה נמצא/ת במעבר בין עבודות שמירה על זכויות ביטוחיות מעוניינ/ת בהצעה לקופת גמל להשקעה אחר

אנחנו מתחייבים ליצור עימך קשר במסגרת שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך. ככל שלא נוצר עמך קשר במשך שלושה ימי עסקים ממועד פנייתך, אנא צור עימנו קשר בדחיפות בטלפון 2000*

מבטחים קריירה מבטחים קריירה

הסכנות בהפסקת הסדר הריסק בקרן הפנסיה

תפריט תפריט

סיום הסדר הריסק יביא להפסקה מיידית של הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ויפגע פגיעה משמעותית בכיסוי הביטוחי לשאירים במקרה של פטירה חס וחלילה.
לכן, אנו מזמינים אותך ליצור קשר באופן מיידי עם מרכז המידע והשירות של מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ במספר הטלפון 2000* או באמצעות צור הקשר ולשמוע מהן האפשרויות העומדות בפניך לצורך שמירה מרבית על זכויותיך.

התחלת כבר לעבוד בעבודה חדשה?

  • אם מופקדים על שמך כספים בקרן פנסיה חדשה אחרת, הינך זכאי להעביר את הכספים לקרנות הפנסיה מבית מנורה מבטחים בקלות וללא קנסות, וליהנות מפנסיה גבוהה יותר ב"מבטחים החדשה".
  • לפי הוראות החוק, זכותך להורות למעסיקך כי ההפקדות יופקדו בקרן פנסיה מבית מנורה מבטחים.

הסבר על השינוי בכיסוי הביטוחי ועל האפשרויות העומדות בפניך

הינך זכאי לשמור על מעמדך בקרן הפנסיה תוך הבטחת הכיסויים הביטוחיים למקרי נכות ופטירה, וכן אתה רשאי להמשיך לצבור כספים לגיל הזקנה – כעמית שכיר (אצל מעסיקך הנוכחי) או כעמית עצמאי באמצעות תשלום (מלא או מוקטן) ישירות למבטחים.

 

באילו דרכים ניתן להבטיח את המשך הכיסויים הביטוחיים ואת המשך הצבירה לגיל הזקנה?

1. כשכיר במקום עבודה חדש (כשמעסיקך החדש מפקיד עבורך בקרן הפנסיה את תשלומיך ואת תשלומי המעסיק).
2. כעצמאי, בתשלום אישי, לפי אחת מהחלופות שלהלן:
א. המשך הפקדת דמי גמולים בגובה התשלומים ששולמו לקרן הפנסיה בגינך ערב הסדר הריסק, להבטחת שמירת מלוא זכויותיך בקרן כפי שהיו לפני הסדר הריסק.
ב. הפקדת דמי גמולים בסכום שונה מהתשלומים ששולמו לקרן הפנסיה בגינך ערב הסדר הריסק, בהתאם לרצונך וליכולתך, ובכפוף לכללים הנהוגים במבטחים.
לתשומת ליבך, תשלומים נמוכים יותר מאלה ששולמו בגינך ערב הסדר הריסק יביאו להקטנה בזכויותיך בקרן הפנסיה והכיסויים הביטוחיים, ותשלומים גבוהים יותר – להגדלתן.

תקופת אכשרה – תקופה בת 60 חודשים במעמד עמית פעיל (עמית שמופקדים בגינו דמי גמולים שוטפים לקרן, ללא הפסקות העולות על שלושה חודשים רצופים או חמישה חודשים רצופים, לפי הענין). קרן הפנסיה אינה רשאית לשלם פנסיה לעמית או לשאיריו במקרה של אירוע נכות או פטירה חו"ח שאירע לפני תום תקופת האכשרה והנובע ממחלה שקדמה למועד הצטרפות העמית לקרן או למועד חידוש ההפקדות אחרי הפסקה כאמור, לפי המאוחר. לכן, במידה ולא יחודשו התשלומים לקרן עם תום הסדר הריסק, תחושב תקופת האכשרה מחדש ודינך לענין זה יהיה כדין עמית שהצטרף זה עתה לקרן לראשונה.

© כל הזכויות שמורות מנורה מבטחים 2014

עיצוב ובנייה: ליקוויד